تمدید مهلت ثبت نام در همایش تا تاریخ 9 اسفند ماه 1397

با توجه به تـماس های فـراوان و پـی در پـی پـژوهـشـگران عــزیز و اسـتـقبال بی نـظیر از هـمـایش، آخــرین مـهلت ارسـال مــقالات تا تاریخ 9 اسفند ماه 1397 تمدید گردید. پـژوهـشگرانی کـه تـاکنون مــقاله خود را ارســال نکردند تا تاریخ ذکر شده می توانند نسبت به ارسال کامل مقاله خود اقدام نمایند.


تمامی حقوق این سایت متعلق به دومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا می باشد.