هزینه های ثبت نام در همایش:به اطلاع کلیه پژوهشگران عزیز مي رساند باتوجه به دشواري حضور پژوهشگران گرامي از شهرها و نواحي دور كشور در محل برگزاري همایش و عدم امكان حضور تمام شركت كنندگان گرامي به صورت حضوري در همايش، اين عزيزان مي توانند به صورت غير حضوري در همايش شركت نمایند. لازم به ذکر است هیچگونه تفاوتی در گواهینامه های صادره برای شرکت کنندگان حضوری و غیرحضوری از لحاظ امتیاز، کیفیت و محتوی متنی وجود نخواهد داشت.

کلیه گواهینامه های همایش با نام تمامی نویسندگان و برای فرد ثبت نام کننده می باشد.

گواهی صادره با نام تمامی نویسندگان بوده و تنها برای فرد ثبت نام کننده صادر می گردد، هزینه چاپ گواهی اضافه به همراه یک عدد CD مجموعه مقالات برای سایر نویسندگان در صورت تمایل 30/000 تومان می باشد.

هزینه ثبت نام مقاله دوم به بعد به ازای هر مقاله 80/000 تومان می باشد.

از هر فرد به عنوان نویسنده مسئول 4 مقاله در صورت پذیرش داوران قابل ارائه است.

هزینه مقالات در صورت پذیرش مقاله و بعد از اعلام نتایج داوری اخذ خواهد شد و در مرحله ارسال مقاله نیازی به پرداخت وجه ثبت نام نیست.


تمامی حقوق این سایت متعلق به دومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا می باشد.